elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) > Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΠ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να Παρουσιάσει τον θεωρητικό προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί γύρω από την έννοια του πολιτισμού
 • Να διερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μαρτυρίες του παρελθόντος έχουν συμβάλει στην ανασύνθεση της φυσιογνωμίας ενός πολιτισμού
 • Να διερευνήσει τη διαδικασία της πολιτισμικής αλλαγής
 • Να παρουσιάσει την συμβολή της αρχαιολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής κληρονομιάς
 • Να διερευνήσει τη συμβολή της γλώσσας στη μεταβίβαση των πολιτισμικών στοιχείων
 • Να παρουσιάσει συνοπτικά σημαντικούς σταθμούς του ελληνικού πολιτισμού
 • Να εισαγάγει στο οικείο πρόγραμμα σπουδών

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ10, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν τα κεντρικά σημεία του θεωρητικού προβληματισμού σχετικά με τις θεμελιακές έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, της μαζικής κουλτούρας και της υψηλής τέχνης
 • γνωρίζουν την έννοια του αρχαιολογικού πολιτισμού και των στοιχείων που τον συνθέτουν, καθώς επίσης την έννοια της παράδοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • να γνωρίζουν τα σημαντικότερα επιτεύγματα και τον καθοριστικό ρόλο της αρχαιολογικής έρευνας στην ανασύσταση και διαχείριση του παρελθόντος στην Ελλάδα από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα
 • περιγράφουν την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στις πέντε βασικές περιόδους της: τη Μυκηναϊκή, την Αρχαία ελληνική, την Κοινή Ελληνιστική, τη Βυζαντινή και τη Νεοελληνική
 • κατανοούν θεμελιακές εκφάνσεις του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού από τη σκοπιά της ιστορίας, της λογοτεχνίας και της αρχαιολογίας, όπως: αξίες δημόσιας και ιδιωτικής ζωής, πολιτική οργάνωση και πολιτική θεωρία, φιλοσοφία, επιστήμες, τέχνη και αρχιτεκτονική, θέατρο, θρησκεία, δίκαιο
 • αντλούν στοιχεία από λογοτεχνικά έργα και μνημεία τέχνης του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού και να τα συνδυάζουν με τις θεωρητικές γνώσεις τους
 • εφαρμόζουν τις παραπάνω γνώσεις σε διαχρονικά ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του αρχαίου ελληνικού και του βυζαντινού πολιτισμού
 • συγκρίνουν πολιτισμικά δεδομένα διαφορετικών εποχών και να διατυπώνουν βάσιμες υποθέσεις για δυνητικές εξελίξεις στο παρελθόν ή το παρόν
 • εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική σκέψη τους και αξιοποιώντας ποικίλη βιβλιογραφία
 • να προχωρήσουν στην εμβάθυνση της αποκτηθείσας γνώσης στις  επόμενες ΘΕ του Προγράμματος  Σπουδών “Ελληνικός Πολιτισμός”.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Η έννοια του πολιτισμού: Όψεις του Ελληνικού Πολιτισμού
 • Σημαντικοί σταθμοί του Ελληνικού Πολιτισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ11: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου
 • Να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου
 • Να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας
 • Να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα
 • Να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού
 • Να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ 11, η οποία είναι μια ΘΕ υποδομής του ΠΣ ΕΛΠ, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τα εξής θέματα της αρχαίας, της βυζαντινής και της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας:

Α. Κοινωνική και πολιτική οργάνωση και μορφές επικοινωνίας στον ελληνικό χώρο κατά τους προϊστορικούς χρόνους.

 • Μετάβαση από τις ανακτορικού τύπου κοινωνίες στην ‘πόλιν-κράτος’.
 • Ο θεσμός της ‘πόλεως-κράτους’ (προέλευση και εξέλιξη)
 • Βασίλειο της Μακεδονίας, μακεδονική ηγεμονία, κατακτήσεις Αλεξάνδρου
 • Ελληνιστικά βασίλεια, πολιτικές – οικονομικές – κοινωνικές δομές του ελληνιστικού κόσμου.

B. Ο Ελληνικός κόσμος υπό ρωμαϊκή κυριαρχία.

 • Ζητήματα ιστορίας των θεσμών και των πολιτειακών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δομών της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (προέλευση, διαμόρφωση, εξέλιξη, οργάνωση και λειτουργία τους).
 • Σχέσεις του Βυζαντίου με τους μωαμεθανικούς και σλαβικούς λαούς.
 • Ιστορία των ελλαδικών περιοχών της αυτοκρατορίας κατά την περίοδο της λατινοκρατίας και της οθωμανικής κυριαρχίας.

Γ. Συνθήκες και όροι (πολιτικοί, ιδεολογικοί, κοινωνικοί) της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού μέσα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και οθωμανικό πλαίσιο κατά τον 18ο αι και τις αρχές του 19ου αι.

 • Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και η ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης.
 • Οργάνωση και διεξαγωγή της ελληνικής Επανάστασης του 1821.
 • Συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους (θεσμοί, πολιτικές και κοινωνικές δομές, οικονομία).
 • Εθνική ιδεολογία και εθνική ιστοριογραφία.
 • Επισκόπηση της πολιτικής ιστορίας του 19ου και του 20ου αι.

Θα έχουν επίσης αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και ικανότητες:

 • Να μελετούν περαιτέρω και εις βάθος όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν διδαχθεί, καθώς και άλλα ζητήματα της ελληνικής ιστορίας, ανατρέχοντας στην σχετική βιβλιογραφία.
 • Να θέτουν ερωτήματα και να τα πραγματεύονται αντλώντας στοιχεία και πληροφορίες από τις πηγές.
 • Να συντάσσουν εργασίες ακαδημαϊκού χαρακτήρα και απαιτήσεων.
 • Να έχουν εξοικειωθεί και να κατανοούν βασικούς ιστορικούς όρους και έννοιες καθώς και ορισμένα βασικά ζητήματα μεθοδολογίας της ιστορικής έρευνας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος
 • Βυζάντιο και Ελληνισμός
 • Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

 

ΕΛΠ12: ΤΕΧΝΕΣ Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι:

 • Να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των Εικαστικών Τεχνών από την Προϊστορία μέχρι τη νεότερη εποχή
 • Να αποκτήσουν τα εργαλεία και τη μέθοδο ανάλυσης και αξιολόγησης των έργων τέχνης του ελληνικού πολιτισμού διαχρονικά
 • Να κατανοήσουν την εξέλιξη και τους προβληματισμούς, που ακολουθεί η πορεία των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα σε σχέση με τις εκάστοτε ιστορικές συγκυρίες

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 12, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τον εξέχοντα ρόλο της τέχνης στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού, και συγκεκριμένα τη λειτουργία, το χαρακτήρα, τη μορφή, την επίδραση, το συμβολικό ρόλο και το πολυδιάστατο περιεχόμενο της ελληνικής τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας ανά κατηγορίες, περιόδους (προϊστορική, κλασική, βυζαντινή, μεταβυζαντινή/λόγια και λαϊκή, νεότερη και σύγχρονη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα), και ρεύματα σκέψης.
 • Κατανοούν κατά τρόπο συνθετικό τα κεντρικά σημεία αισθητικών θεωρήσεων, αρχαίων, βυζαντινών και σύγχρονων, ελληνικών, αλλά επίσης δυτικών και ανατολικών με τη συνδρομή της αισθητικής θεωρίας και της φιλοσοφίας της τέχνης.
 • Αντιλαμβάνονται κριτικές προσεγγίσεις και διαστάσεις της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη, το χώρο, το αστικό και περιφερειακό τοπίο και την κοινωνία τόσο από την οπτική γωνία του εκάστοτε ιστορικού υποβάθρου όσο και του σήμερα με τη συνδρομή του κατάλληλου θεωρητικού λόγου.
 • Αναγνωρίζουν το βλέμμα ως απαρχή (καλλιτέχνης), ως πλήρωση (μέσω του κοινωνικού συνόλου) και ως αφηγηματική αναπαράσταση της δημιουργικής πράξης.
 • Γνωρίζουν βασικά στοιχεία των εικαστικών έργων από όλες τις περιόδους της ελληνικής τέχνης, θεματικούς άξονες, τεχνικές και υλικά, αρχαία και σύγχρονα, περιλαμβανομένων των σημερινών τεχνολογιών.
 • Γνωρίζουν την τοπική και διεθνή συμβολή σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών και θεωρητικών της τέχνης, αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας ως προς τις καλλιτεχνικές τάσεις και τεχνοτροπίες, την κοινωνική και τη θεωρητική τους συνδρομή.
 • Εντοπίζουν συνέχειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τεχνών σε διάφορα βάθη της ελληνικής χρονικής διαστρωμάτωσης και σε διάφορες χωρικές κλίμακες, από την κλίμακα του μεμονωμένου έργου τέχνης μέχρι την αρχιτεκτονική και την πολεοδομική, ως καλλιτεχνικές και χωρικές συζεύξεις στον Ελληνικό χώρο και μετά το Βυζάντιο μεταξύ Ελλάδας, ευρύτερου Μεσογειακού χώρου και Δύσης.
 • Συγκρίνουν καλλιτεχνικά, αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά έργα διαφόρων εποχών ως προς την μορφή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία.
 • Κατανοούν τις κοινωνικές, αισθητικές και αναπτυξιακές συνιστώσες της προστασίας των έργων τέχνης και των μνημείων, των μνημειακών συνόλων και των μνημειακών δικτύων. Επίσης, τις επιδράσεις των ως άνω και της διαχείρισης της εικαστικής μνήμης στην παραγωγή νέας καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής δημιουργίας.
 • Εκπονούν ακαδημαϊκές εργασίες ασκώντας την κριτική τους ικανότητα, χρησιμοποιώντας με επάρκεια την κατάλληλη ορολογία, στοχεύοντας στην πρωτοτυπία και αξιοποιώντας ποικίλη βιβλιογραφία όπως και εποπτικό-εικαστικό υλικό διαφόρων ειδών (εικόνες, video, ψηφιακό υλικό, κλπ.) με κριτικό τρόπο.
 • Εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες θεμελιώδεις και κριτικές ικανότητες και δεξιότητές τους όπως επίσης την αισθητική τους παιδεία στις επόμενες Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό με συνθετικό τρόπο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχές, αξίες και ιδεώδες της ελληνικής τέχνης, κατηγορίες, περίοδοι, βασικά στοιχεία του εικαστικού έργου, θεματική, τεχνικές και υλικά, λειτουργία και χαρακτήρας ανά περιόδους
 • Αισθητικές Θεωρήσεις, ”εκφράσεις” από την αρχαιότητα έως σήμερα
 • Το μεταπολεμικό πρόσωπο της ελληνικής τέχνης, η διεθνής παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών
 • Εποχές ελληνικής πολεοδομίας και αρχιτεκτονικής (προϊστορική, κλασική βυζαντινή και λαϊκή αρχιτεκτονική, σύγχρονη αρχιτεκτονική 19ος – 20ός αιώνας)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ20: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει σημαντικές πτυχές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και των Ελλήνων υπό οθωμανική κυριαρχία,

 • τους πολιτικούς θεσμούς, τις κοινωνικοοικονομικές δομές, τη θρησκεία της ελληνικής πόλης-κράτους
 • το πολιτειακό/πολιτικό σύστημα, την κοινωνικοοικονομική σύνθεση, τον θρησκευτικό βίο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
 • το διοικητικό καθεστώς, τον κοινοτικό και κοινωνικό βίο των τουρκοκρατουμένων Ελλήνων

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ20, οι φοιτήτριες/ές:

Α. θα είναι σε θέση να κατανοούν:

Ι

 • Τα χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους και την ιδιότητα του (ελεύθερου) πολίτη που συμμετείχε στις αρχές και στη διοίκησή της.
 • Την κοινωνική και πολιτική οργάνωση της Αθήνας και της Σπάρτης και τους θεσμούς που σχετίζονται με το γάμο, τον οίκο και την οικογένεια του πολίτη.
 • Τον τελετουργικό χαρακτήρα, τo πολυθεϊστικό σύστημα και τον κεντρικό ρόλο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας μέσα στην αρχαία ελληνική πόλη.

ΙΙ

 • Το θεσμό και το ρόλο του βυζαντινού αυτοκράτορα και της αυλής του, την οργάνωση του κρατικού μηχανισμού και τον τρόπο διοίκησης της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
 • Το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της βυζαντινής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και την οικιστική εξέλιξη των βυζαντινών πόλεων κατά την πρώιμη, μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο.
 • Τη θρησκευτικότητα των Βυζαντινών, τα φαινόμενα και τις εκδηλώσεις του θρησκευτικού βίου, την ιστορία της Εκκλησίας και του κλήρου.

ΙΙΙ

 • Τον τρόπο με τον οποίο το οθωμανικό κράτος χειριζόταν τους Έλληνες υπηκόους του και το Οικουμενικό Πατριαρχείο καθώς και τον τρόπο διαβίωσης των υπόδουλων Ελλήνων κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.

Β. θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:

 • Να διακρίνουν τις πρωτογενείς από τις δευτερογενείς ιστορικές πηγές.
 • Να κατανοούν με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν μεταφρασμένα χωρία αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών πηγών, στα οποία να μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν θεσμούς, πρακτικές, έθιμα, έννοιες και θεωρίες.
 • Να συνθέτουν μία γραπτή εργασία με επιστημονικές αξιώσεις, αντλώντας πληροφορίες από ποικίλες πηγές, και να παρουσιάζουν ορισμένα συμπεράσματα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Η έννοια του ελεύθερου πολίτη
 • Ο αρχαίος δημόσιος βίος
 • Ο αρχαίος ιδιωτικός βίος
 • Ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
 • Ο Βυζαντινός θρησκευτικός βίος
 • Ο καθημερινός βίος, κατά τους μεταβυζαντινούς χρόνους

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ21: ΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι,

 • Να παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο την ελληνική γραμματεία της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου ως βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού
 • Να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τις μεθόδους, τα βασικά εργαλεία και τα προβλήματα της φιλολογικής έρευνας
 • Να παρουσιάσει τα ίδια τα πρωτότυπα κείμενα με την παράθεση ευσύνοπτων αποσπασμάτων στο Διδακτικό Υλικό αλλά και στα παράλληλα κείμενα
 • Να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με δύο επιπλέον γραμματειακές περιόδους, την ελληνιστική και την αυτοκρατορική, οι οποίες καταδεικνύουν την ουσιαστική μετεξέλιξη της κλασικής λογοτεχνίας μέσα στον χρόνο
 • Και τέλος, δίνοντας μια συνολική εικόνα της βυζαντινής λογοτεχνίας να ανιχνεύσει τις γραμμές της συνέχειας αλλά και των καινοτομιών στα λογοτεχνικά είδη που αναπτύχθηκαν σε όλη τη μακραίωνη πνευματική ιστορία του Βυζαντίου

Στη Θ.Ε. ΕΛΠ 21 η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με την αρχαία ελληνική γραμματεία γίνεται κυρίως με τη μελέτη και την ανάλυση των κειμένων. Τα κείμενα αυτά διδάσκονται από έγκυρες νεοελληνικές μεταφράσεις και η προσέγγισή τους δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις από τη/το φοιτήτρια/τή.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή περάτωση της Θεματικής ενότητας ΕΛΠ 21 οι φοιτήτριες/τές:

 • Θα γνωρίζουν το ιστορικό διάγραμμα, τους βασικούς εκπροσώπους, τα κυριότερα έργα και την πολιτιστική επίδραση των γραπτών μαρτυριών του αρχαίου ελληνικού και βυζαντινού πολιτισμού
 • Θα κατανοούν τις βασικές ιδιαιτερότητες που προσδιορίζουν και διακρίνουν τις χρονικές περιόδους, τους συγγραφείς, τα έργα και την πρόσληψή τους
 • Θα εφαρμόζουν την κατάλληλη μεθοδολογία για τη μελέτη της γραπτής παραγωγής κάθε εποχής, των βασικών εκπροσώπων και των έργων που αυτοί συνέθεσαν, θα εξετάζουν την επίδρασή τους στις επόμενες ιστορικές περιόδους και θα αξιοποιούν την ερμηνεία τους
 • Θα είναι σε θέση να αναλύσουν γραπτά και προφορικά τα επιμέρους στοιχεία ενός λογοτεχνικού, ιστορικού, φιλοσοφικού, ρητορικού, επιστημονικού κειμένου της αρχαίας ελληνικής και βυζαντινής περιόδου, θα συνδυάζουν τα ευρήματα της ανάλυσής τους και θα το εντάσσουν στο κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του
 • Θα είναι σε θέση να συνθέσουν γραπτά και προφορικά τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση των επιμέρους κειμένων, θα εξηγούν την ύπαρξή τους με βάση το γενικότερο πλαίσιο και τις ιδιαιτερότητες της εποχής τους και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να ταξινομήσουν τα γενικά πολιτιστικά ρεύματα μέσα στα οποία γεννήθηκαν τα υπό μελέτη γραπτά μνημεία ως θεωρητικά και βιωματικά εργαλεία της σκέψης
 • Θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν με γνώση και κρίση τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία των γραπτών κειμένων, να συμπεράνουν για την αξία και τη σημασία τους συνολικότερα στον πολιτισμό και να εντοπίσουν την αισθητική, το στοχασμό και τη λειτουργία τους στο σύγχρονο πολιτιστικό στίγμα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχαία Λογοτεχνία.
 • Μεσαιωνική Λογοτεχνία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ30: ΓΡΑΜΜΑΤΑ II: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (19ΟΣ ΚΑΙ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ)  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘE είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις σημαντικότερες αναζητήσεις που εκδηλώθηκαν στο πεδίο της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές του 19ου αιώνα ως και τη μεταπολεμική περίοδο του 20ού και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 30, οι φοιτήτριες/τές:

 • Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις (συγγραφείς, έργα, γνωρίσματα) της ιστορίας της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις βασικών γραμματολογικών όρων (επτανησιακή σχολή, γενιά του 1880, γενιά του 1930 κ.α.) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις των χαρακτηριστικών βασικών τεχνοτροπικών τάσεων (ρομαντισμός, συμβολισμός, νατουραλισμός κ.α.) και καλλιτεχνικών κινημάτων (υπερρεαλισμός κ.α.) του 19ου και του 20ού αιώνα.
 • Θα έχουν αποκτήσει γνώσεις βασικών αφηγηματικών τρόπων (ελεύθερος πλάγιος λόγος, εσωτερικός μονόλογος κ.α.) και μορφολογικών χαρακτηριστικών (αυστηρά έμμετρος στίχος, ελεύθερος στίχος) των λογοτεχνικών κειμένων.
 • Θα έχουν αναπτύξει τον προβληματισμό τους, στη βάση των παραπάνω μαθησιακών αποτελεσμάτων, για τη θεωρία της λογοτεχνίας (συστηματικός λόγος που ερευνά τη φύση και τη λειτουργία της λογοτεχνίας, επιχειρώντας να αναδείξει τις γενικές αρχές της).

Επίσης οι φοιτήτριες/ές θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:

 • Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων (ποιημάτων και πεζογραφημάτων) της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας (19ος-20ός αιώνας).
 • Για κατανόηση και κριτική ανάγνωση κειμένων της λογοτεχνικής και της φιλολογικής κριτικής.
 • Για την ένταξη ενός λογοτεχνικού έργου στο ιστορικό και το πολιτισμικό του περιβάλλον με βάση τη γλώσσα, τη μορφή και τα ιδιαίτερα τεχνοτροπικά και θεματικά του γνωρίσματα.
 • Να συνθέτουν μια γραπτή εργασία με ευμέθοδο τρόπο και να παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους από την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και από την προσεκτική μελέτη της σχετικής βασικής βιβλιογραφίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ελληνικός Ρομαντισμός: Επτανησιακή Ποίηση – Αθηναϊκή Σχολή
 • Απομνημονεύματα
 • Η Γενιά του 1880
 • Καβάφης – Σικελιανός – Καζαντζάκης – Καρυωτάκης
 • Η Γενιά του 1930
 • Η Μεταπολεμική Λογοτεχνία – Σύγχρονες τάσεις

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ22: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 200  ΑΙΩΝΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να εξηγήσει τις κυριότερες πτυχές του έργου φιλοσόφων, στοχαστών, λογίων και επιστημόνων της Ελληνικής Αρχαιότητας, του Βυζαντίου, της περιόδου της Τουρκοκρατίας και του σύγχρονου Ελληνισμού. Να παρουσιάσει τη συγκρότηση και ανάπτυξη ρευμάτων, σχολών και παραδόσεων και να εντοπίσει τις αλληλεπιδράσεις και τη γενικότερη πολιτισμική απήχησή τους. Επίσης, να κάνει γνωστό το έργο των Ελλήνων της διασποράς και να επισημάνει την ακτινοβολία της σκέψης τους στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και μεσογειακό χώρο.

 Ειδικότερα, από τη μελέτη της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής:

 • Θα κατανοήσει την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο από την εποχή των Προσωκρατικών μέχρι και τον 20ό αιώνα
 • Θα εξοικειωθεί με τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας στα πεδία της ιστορίας της φιλοσοφίας, ιστορίας της επιστήμης και ιστορίας των ιδεών
 • Θα διαμορφώσει μια γενική εικόνα των στοιχείων συνέχειας και ασυνέχειας της πνευματικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 22, οι φοιτήτριες/τές:

Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν:

 • Την ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας, που αναπτύχθηκε στον ευρύτερο ελληνικό χώρο από την εποχή των Προσωκρατικών φιλοσόφων μέχρι και τον 20ό αιώνα.
 • Τις ομοιότητες και διαφορές της βασικής επιχειρηματολογίας των ελληνικών φιλοσοφικών και επιστημονικών θεωριών στη διαχρονική τους εξέλιξη, μέσα από την ανάπτυξη των αντίστοιχων ρευμάτων, σχολών και παραδόσεων.
 • Το περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης και τη συμβολή της στη θεμελίωση του δυτικού πολιτισμού.
 • Τις συνιστώσες εκείνες που καθιστούν το Βυζάντιο μια ενδιαφέρουσα ιστορική περίοδο από φιλοσοφική και επιστημονική σκοπιά.
 • Τους λόγους για τους οποίους ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός υπήρξε περίοδος γόνιμης φιλοσοφικής και επιστημονικής δραστηριότητας, με ουσιαστική συμβολή στη θεμελίωση της εθνικής συνείδησης στο νεότερο ελληνισμό.
 • Τα στοιχεία συνέχειας και ασυνέχειας της πνευματικής παραγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών περιόδων της ελληνικής ιστορίας.

Β) θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:

 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση των βασικών μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας στα πεδία της ιστορίας της φιλοσοφίας, της ιστορίας της επιστήμης και της ιστορίας των ιδεών.
 • Να συνθέτουν γραπτές εργασίες με επιστημονικές αξιώσεις αντλώντας πληροφορίες από πηγές και δευτερεύουσα βιβλιογραφία και καταλήγοντας σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα.
 • Να αξιοποιούν τα πορίσματα της σύγχρονης έρευνας στο χώρο της ελληνικής φιλοσοφίας και επιστήμης, έτσι ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω ενασχόλησή τους με επιμέρους αντικείμενα αυτής της θεματικής περιοχής.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχές της ελληνικής φιλοσοφίας, διαφορές από φιλοσοφία άλλων αρχαίων πολιτισμών: Ινδίας, Κίνας, θεματική και εξέλιξη
 • Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, Πλάτων και Αριστοτέλης
 • Συστήματα ελληνιστικής φιλοσοφίας: Επίκουρος και στωικοί
 • Φιλοσοφία και Θεολογία-ο χριστιανικός λόγος- οι Πατέρες της εκκλησίας
 • Νεοπλατωνισμός-Αριστοτελισμός στο Βυζάντιο- ο Γεώργιος Γεμιστός
 • Οι Επιστήμες στην αρχαιότητα; Μαθηματικά, αστρονομία, φυσική, ιατρική, γεωγραφία, πολεμική τέχνη
 • Η συνέχεια στη βυζαντινή περίοδο, η βυζαντινή νομική σκέψη, οι Έλληνες της διασποράς -νεοελληνικός διαφωτισμός
 • Νεότερη φιλοσοφία και σύγχρονη σκέψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ31: ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εξοικειώσει την/ον φοιτήτρια/τή με την ιδιομορφία του αρχαίου ελληνικού θεάτρου παρακολουθώντας την εξέλιξη των δραματικών ειδών μέσα στα συμφραζόμενά τους και την πρόσληψη του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους.

Στη Θ.Ε. ΕΛΠ31 οι φοιτήτριες και οι φοιτητές παρακολουθούν την εξέλιξη του αρχαίου θεάτρου και δράματος από δόκιμες νεοελληνικές μεταφράσεις, χωρίς να απαιτείται να γνωρίζουν την αρχαία ελληνική.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 31, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση:

 • Να εντάσσουν το αρχαίο ελληνικό θέατρο και δράμα στα ευρύτερα συμφραζόμενά του.
 • Να περιγράφουν τη δομή και την εξέλιξη του αρχαίου θεατρικού οικοδομήματος, την εξέλιξη της θεατρικής σκευής και της σκηνογραφίας.
 • Να γνωρίζουν την ιστορία του αρχαίου δράματος, να αναπτύσσουν την εξέλιξη της τραγωδίας, της κωμωδίας και του σατυρικού δράματος και να συνοψίζουν την πρόσληψή του από το σύγχρονο θέατρο.
 • Να μελετούν συγκριτικά τα είδη του αρχαίου δράματος και να διαπιστώνουν τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
 • Να αναλύουν και να συγκρίνουν τις κεντρικές έννοιες, ιδέες και τεχνικές σε έργα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη και του Μενάνδρου.
 • Να είναι καταρτισμένοι και με κριτικό πνεύμα αναγνώστες και θεατές έργων του αρχαίου δραματολογίου.
 • Να συμμετέχουν με επιτυχία σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών για το αρχαίο ελληνικό θέατρο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο
 • Θεωρητικές προσεγγίσεις από την αρχαιότητα ως σήμερα
 • Καταγωγή της αρχαίας τραγωδίας
 • Αισχύλος – Σοφοκλής – Ευριπίδης – Ελάσσονες τραγικοί
 • Αρχαία κωμωδία και Αριστοφάνης
 • Μέση και Νέα κωμωδία. Μένανδρος. Φλύακες
 • Σατυρικό δράμα. Μίμος
 • Το δράμα από την ελληνιστική περίοδο και μετά. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και οι Ρωμαίοι. Η παράδοση του κειμένου. Σχόλια
 • Νεοελληνικές μεταφράσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας
 • Σκηνοθετικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στη νεότερη Ελλάδα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας “Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη” είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να:

 • Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά χαρακτηριστικά μουσικών ειδών
 • Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική
 • Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, νεωτερισμούς στην μουσική
 • Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες νέων υλικών στην τέχνη
 • Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές φόρμες, χρήση μουσικών φορμών
 • Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα
 • Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις
 • Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά στυλ
 • Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση
 • Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα
 • Η μουσική στην Ευρώπη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/της θα είναι ικανός:

 • Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι.
 • Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον “κανόνα” της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα στο χρόνο.
 • Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις.
 • Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται.
 • Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας
 • Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄ αιώνα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας “Φιλοσοφία στην Ευρώπη” είναι να σας φέρει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας.

Παρότι η ΘΕ ΕΠΟ 22 στοχεύει στην ανάδειξη του συνόλου σχεδόν των ειδικών τομέων που συναπαρτίζουν το σώμα του ευρωπαϊκού φιλοσοφικού στοχασμού, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διδασκαλία των κλάδων της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. Η ενότητά μας προάγει επίσης τον διάλογο μεταξύ της αναλυτικής και της ηπειρωτικής φιλοσοφίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες:

 • Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν.
 • Η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων.
 • Η ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.
 • Η μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας.
 • Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων
 • Η συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα.
 • Η σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα):

 • Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄ αιώνα
 • Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄ αιώνας)
 • Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄ αιώνας)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ40: ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ40 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ40, οι φοιτήτριες/ές:

Α) θα είναι σε θέση να κατανοούν:

Ι

 • Το ρόλο και τη σημασία της μουσικής ως παιδευτικού και πολιτισμικού αγαθού, κατά την αρχαιοελληνική περίοδο.
 • Τη διάκριση ανάμεσα στην Πυθαγόρεια και Αριστοξενική θεώρηση της μουσικής και τις επιδράσεις της στους μεταγενέστερους Έλληνες φιλοσόφους.
 • Τη συσχέτιση της μουσικής με την επίσημη και καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων με βάση τα εντός και εκτός λατρείας τραγούδια και την οργανική μουσική.
 • Τη διάκριση ανάμεσα στη βυζαντινή μουσική και τη μουσική του Βυζαντίου καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους.

ΙΙ

 • Τα επί μέρους είδη του δημοτικού τραγουδιού και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του κλέφτικου, του αστικολαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, καθώς και τις ιδεολογικές συνιστώσες τους.
 • Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα των ετερόγλωσσων και μειονοτικών ομάδων και τις σχετικές αλληλεπιδράσεις τους με την ιθαγενή μουσική παράδοση.
 • Τις αντιλήψεις για τη μουσική της Επτανησιακής και Εθνικής μουσικής σχολής.
 • Το έργο των Πρωτοπόρων και της Ελληνικής «πρωτοπορίας».
 • Την εμπορευματοποίηση του τραγουδιού και της μουσικής με βάση την τεχνολογική εξέλιξη, από την εμφάνιση της δισκογραφίας έως σήμερα.

ΙΙΙ

 • Τη διαφοροποιημένη θέση του χορού με αναφορά στην κλασική και τη βυζαντινή περίοδο.
 • Την ποικιλία και πολυμορφία της μουσικο-χορευτικής ελληνικής παράδοσης, με αναφορά στις επί μέρους γεωγραφικές ενότητες του ελλαδικού χώρου.
 • Τη θεώρηση του χορού ως σύμβολο ταυτότητας, ως τελετουργία και θέαμα.
 • Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του δυτικού «έντεχνου» χορού και τα επί μέρους είδη του.
 • Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις κοινωνικές διαστάσεις των Ευρωπαϊκών, λατινοαμερικάνικων, μοντέρνων και «δημοφιλών» χορών.

Β) θα έχουν αποκτήσει τις ικανότητες και δεξιότητες:

 • να κατανοούν σύνθετες έννοιες, όπως ταυτότητα, παράδοση, λαϊκός πολιτισμός και να χειρίζονται με επάρκεια τη σχετική ορολογία
 • να αντιμετωπίζουν κριτικά τη σχετική βιβλιογραφία και να μπορούν να επιλέγουν τα κατάλληλα εδάφια για ενίσχυση των θέσεων και επιχειρημάτων τους.
 • να χειρίζονται επαρκώς το γραπτό λόγο και να συνθέτουν εργασίες που αφορούν σε ζητήματα σχετιζόμενα με το περιεχόμενο της ΘΕ.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μαθηματική Θεωρία της Αρχαίας Μουσικής (Βυζαντινοί Θεωρία, Διαλεκτικοί Συσχετισμοί με Ανατολή, Ελληνική και Δυτική Μουσική στο Νεότερο Κόσμο, Σύγχρονα Ρεύματα)
 • Μουσική Πράξη κατά περίοδο (ρυθμοί, όργανα, είδη, ήθος και ύφος, πηγές, Θέση της Μουσικής στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο, Δημιουργός, Εκτελεστής και Κοινό, Παράδοση και Προοπτικές)
 • Θεωρητική Προσέγγιση στη Ρυθμολογία του Ελληνικού Χορού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ41: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΙ: ΟΙ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ41 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων  

ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στην θεματική ενότητα Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ. Οι νεότεροι χρόνοι διερευνώνται όψεις του παραδοσιακού πολιτισμού και της κοινωνικής οργάνωσης στον ελλαδικό χώρο.

 • Κατ’ αρχήν εξετάζονται η συγκρότηση και οι προσανατολισμοί, οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της λαογραφίας και της εθνογραφίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην ελληνική λαογραφία και τις συνθήκες που οδήγησαν στην συγκρότηση και εξέλιξή της, στους βασικούς στόχους και την θεματολογία της, στις μεθόδους και τις ερμηνευτικές προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά καιρούς.
 • Η οικογένεια και τα διάφορα συστήματα συγγένειας που απαντώνται στον ελληνικό χώρο.
 • Ο αγροτικός χώρος, τρόποι παραγωγής και κοινωνική οργάνωση. Ενδυματολογία, διατροφικές συνήθειες, λαϊκό εορτολόγιο και εθιμικές εκδηλώσεις, μοναστικός βίος.
 • Συγκρότηση και οργάνωση του δομημένου χώρου στις παραδοσιακές κοινωνίες. Ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας.
 • Κοινωνικός και πολιτισμικός καταμερισμός και οργάνωση της εργασίας. Συγκρότηση και λειτουργία των συντεχνιών, προβιομηχανική τεχνολογία
 • Προφορική λογοτεχνία. Χαρακτηριστικά και μορφές της προφορικής λογοτεχνίας. Προφορική παράδοση και ομαδική δημιουργία. Καθημερινή ζωή και προφορική παράδοση. Θεωρίες για την ταξινόμηση και ερμηνεία των ‘κειμένων’ της προφορικής λογοτεχνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η Θ.Ε ΕΛΠ 41 με τον τίτλο Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος ΙΙ έχει ως αντικείμενο την συγκρότηση της επιστήμης της Λαογραφίας στην Ελλάδα, τη μελέτη όψεων του παραδοσιακού πολιτισμού και της συγκρότησης της κοινωνίας του ελλαδικού χώρου η οποία καλύπτει την περίοδο από την Ύστερη Τουρκοκρατία έως σήμερα (μέσα 18ου αι.-σήμερα).

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής/τρια πρέπει να,

 • Κατανοεί τις ιστορικές και πολιτιστικές έννοιες και τις συνθήκες (ιστορικές, φιλοσοφικές, πολιτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές) μέσα στην οποίες συγκροτήθηκε και εξελίχθηκε η Λαογραφία στην Ελλάδα.
 • Κατέχει εποπτικά το σύνολο του γνωστικού αντικειμένου της ελληνικής Λαογραφίας.
 • Αναγνωρίσει και να ερμηνεύσει στοιχεία του παραδοσιακού πολιτισμού.
 • Συμμετέχει με ενεργό θεσμικό ρόλο στην αξιοποίηση, προβολή και διαχείριση ζητημάτων του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού.

Όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο (αρ. 2 ανωτέρω), πιο συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής/ η φοιτήτρια πρέπει να έχει επαρκή γνώση και να μπορεί να ερμηνεύσει με κριτικό πνεύμα τα εξής θέματα και φαινόμενα του  παραδοσιακού ελληνικού πολιτισμού:

 • Να γνωρίζει το αντικείμενο, τις μεθόδους και την ιστορική διαμόρφωση και εξέλιξη της επιστήμης της λαογραφίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
 • Να αναγνωρίζει τις διάφορες μορφές (τύπους) συγγενικής οργάνωσης και συγκρότησης της ελληνικής οικογένειας, και να ερμηνεύει τα σύμβολα και τις τελετουργικές πράξεις που συνδέονται με την οικογένεια.
 • Να κατανοεί και να ερμηνεύει τις προβιομηχανικές παραγωγικές διαδικασίες και τις εθιμικές πρακτικές των πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τις αντιλήψεις και τις εθιμικές ενέργειες που διακρίνουν τους τρεις κύριους σταθμούς της ζωής του ανθρώπου, (γέννηση, γάμος, θάνατος) ως διαβατήριες τελετές.
 • Να γνωρίζει τους παράγοντες (οικονομικούς, ιστορικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς) που καθόρισαν τη διατροφή του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού και να μπορεί να ερμηνεύει τις διατροφικές συνήθειές του, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και κατά τις εορταστικές και τις διαβατήριες περιστάσεις (γέννηση, γάμος, θάνατος).
 • Να εξοικειώνεται με την ιστορική-διαχρονική προσέγγιση μελέτης των θεσμών όπως τα μοναστήρια και να γνωρίζει τη συμβολή τους στη συγκρότηση της κοινωνίας και στη διάσωση και ανάδειξη του ελληνισμού καθώς και τη λειτουργία τους ως θεματοφύλακες της παιδείας, του πολιτισμού και των τεχνών
 • Να γνωρίζει και να μπορεί να ερμηνεύσει την ιστορική εξέλιξη μορφών της κοινωνικής οργάνωσης τις οποίες συναντάμε στον ελληνικό χώρο (κοινότητες, συντεχνίες) και να κατανοεί τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές που υπέστησαν με την αστικοποίηση του πληθυσμού.
 • Να γνωρίζει και να μπορεί να εξηγεί τους λόγους (π.χ κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά) διαμόρφωσης και εξέλιξης διαφόρων μεταποιητικών (αγγειοπλαστική, οικοδομική, αλεστική κ.α) και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων (ζωγραφική, γλυπτική κ.ά) και να περιγράφει τους κυριότερους παραδοσιακούς αρχιτεκτονικούς τύπους σπιτιών του ελληνικού χώρου, τις μορφές και τους τύπους κεραμικών και αγγείων, τις τεχνικές και τα σχέδια γλυπτών και ζωγραφικών έργων.
 • Να γνωρίζει τι σημαίνει “προφορική λογοτεχνία”, τα είδη που περιλαμβάνει και τις θεωρίες για τη διαμόρφωση και την ταξινόμησή τους∙ να μπορεί να αναγνωρίζει ένα παραμύθι, μια παράδοση, μια παροιμία, ένα αίνιγμα, και να εξηγεί πώς συνδέονται αυτές οι μορφές προφορικού λόγου με τη ζωή και τον πολιτισμό της κοινότητας που τα παράγει και τα αναπαράγει.
 • Να γνωρίζει πώς δημιουργήθηκαν, εξελίχθηκαν και διαδόθηκαν, τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια και τη σύνδεσή τους με διάφορες εκφάνσεις της ιστορίας και του τρόπου ζωής της κοινότητας που τα δημιουργεί και τα αναπαράγει∙ να μπορεί να διακρίνει ένα δημοτικό τραγούδι, να το προσδιορίζει ως προς το είδος του και να το αξιολογεί ως συλλογική πολιτισμική έκφραση της κοινότητας που περιλαμβάνει λόγια, μουσική και, συχνά, χορό.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ο νεότερος λαϊκός βίος: Αγροτική και ποιμενική ζωή. Οικισμοί και πόλεις. Κοινότητες. Πολιτικό και κοινωνικό έργο του κλήρου. Ένοπλα σώματα. Πανηγύρια, προσκυνήματα, παγανιστικές ημέρες και γιορτές. Λαϊκή θεραπευτική
 • Λαϊκή τέχνη και συντεχνίες: αρχιτεκτονική, γλυπτική , ζωγραφική, χαρακτική. Οικιακή βιοτεχνία. Οικονομική και πνευματική δραστηριότητα των Μονών. Το Άγιο Όρος.
 • Η ηθική υπόσταση και ο συνεκτικός ρόλος της κοινότητας: Λαϊκή φιλολογία. Το δημοτικό τραγούδι και η σημασία του.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ42: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι της θεματικής ενότητας είναι:

 • Η παρουσίαση της θεωρίας και μεθοδολογίας που διέπουν την επιστήμη της αρχαιολογίας, δηλαδή του εντοπισμού, αποκάλυψης, μελέτης και ερμηνείας των υλικών καταλοίπων των ανθρώπινων κοινωνιών από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι σήμερα.
 • Η κριτική παρουσίαση των γνωσιολογικών αναζητήσεων της αρχαιολογίας στον κοινωνικό χώρο αλλά και της συνεισφοράς των θετικών επιστημών στους αποδεικτικούς μηχανισμούς της
 • Η αρχαιολογική περιγραφή της προϊστορικής και ιστορικής εξέλιξης των κοινωνιών του ελλαδικού χώρου με επιλεκτικές αναφορές σε σημαντικά ζητήματα οργάνωσης και χρήσης του χώρου, τεχνολογίας, οικονομίας και ιδεολογικής συγκρότησης
 • Η αναζήτηση της μουσειακής διάστασης των αρχαιοτήτων στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία και του ρόλου της στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης θεσμικής, αισθητικής, ιδεολογικής και πολιτικής παρέμβασης στη γνώση του παρελθόντος από το ευρύ κοινό

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Θεωρία και Πρακτική της Αρχαιολογικής επιστήμης και Μουσειολογίας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΛΠ 42, οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν την ιστοριογραφική εξέλιξη της επιστήμης της Αρχαιολογίας γενικά αλλά και ειδικότερα αυτή του Ελληνικού χώρου. Όπως επίσης τον ορισμό, τις βασικές αρχές και το αντικείμενό του επιστημονικού κλάδου της αρχαιολογίας.
 • αναγνωρίζουν τη συμβολή, άμεση ή έμμεση, της επιστήμης της αρχαιολογίας στη γνώση του Προϊστορικού και Ιστορικού παρελθόντος αλλά και στην εξέλιξη του ελληνικού κράτους όπως επίσης να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες παραμέτρους και προβληματική που αφορούν πτυχές της αρχαιολογίας στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα.
 • γνωρίζουν την έννοια της Μουσειολογίας ως επιστημονικού κλάδου και τη σύνδεσή της με την καταγραφή, προστασία και αισθητική ανάδειξη των ελληνικών αρχαιοτήτων.
 • καλλιεργήσουν την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους – προσωπική και κοινωνική – σε ζητήματα κατανόησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στον όποιο χώρο δραστηριοποίησής τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορική διαδρομή της επιστήμης της Αρχαιολογίας.
 • Ορισμός, αντικείμενο, βασικές αρχές, κλάδοι και προβληματική
 • Κύρια αρχαιολογικά πεδία στον ελληνικό χώρο και η πολιτισμική αξία τους
 • Μουσειολογία. Μέριμνα για τις αρχαιότητες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ43: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΛΠ43 (Ελληνισμός της Διασποράς) οι φοιτήτριες/ές θα είναι σε θέση να κατανοούν και να επεξεργάζονται με επιστημονικό τρόπο ζητήματα αναφορικά με:

 • την ιστορική διαδρομή της ελληνικής διασποράς από το 1600 π.Χ. μέχρι σήμερα
 • τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου ελληνικού διασπορικού αποθέματος και ροών
 • τα αίτια, τα κίνητρα γέννησης και τη διαιώνισή της
 • τα σύγχρονα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και πολιτισμικά επιτεύγματα αλλά και τα προβλήματά της
 • τις επιδράσεις του φαινομένου της ελληνικής διασποράς στα μέλη της, στις χώρες υποδοχής και προέλευσης
 • τη δημόσια διασπορική πολιτική της Ελλάδας και τις πολυδιάστατες σχέσεις μεταξύ διασποράς και Μητρόπολης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορικά της ελληνικής διασποράς: Μετανάστευση – Πρόσφυγες – Παλιννόστηση – Πολιτικές, κοινωνικές οικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις.
 • Ελληνικοί πληθυσμοί στα Βαλκάνια και στις Παραδουνάβιες χώρες: Οι Βλάχοι της Μοσχόπολης, Οι Σαρακατσάνοι
 • Οι Έλληνες στον Καύκασο και στις Παρευξείνιες χώρες
 • Ελληνικές κοινότητες στα αστικά κέντρα της Μεσογείου και Κ. Ευρώπης
 • Ο Ελληνισμός της Β. και Ν. Αμερικής. Ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος του σήμερα
 • Οι Έλληνες της Ν. Αφρικής και της Αυστραλίας . Εξέλιξη και σημερινός ρόλος
 • Ελληνόφωνοι και Ελληνογενείς (Ν. Ιταλία, Ισπανία, Συρία, Παλαιστίνη, Αζοφική)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ44: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (1600-1940) – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ44 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 44 έχει ως σκοπό την επαφή των φοιτητριών/τών με δύο σημαντικούς τομείς του Ελληνικού πολιτισμού, το νεοελληνικό θέατρο (1600-1940) και τον Ελληνικό κινηματογράφο. Στο μεν πρώτο γίνεται σύνδεση με τα Ευρωπαϊκά κινήματα και πως αυτά επηρέασαν το προεπαναστατικό Ελληνικό θέατρο (κρητικό και επτανησιακό), αλλά διερευνάται και ο ρόλος των θεατρικών σκηνών της διασποράς. Η θεατρική ζωή στην μετα-επαναστατική Ελλάδα περιλαμβάνει τα είδη που κυριάρχησαν, τα λαϊκά θεάματα όπως ο καραγκιόζης και την δραματουργία στη δημοτική. Η ιστορική διαδρομή συνδυάζεται με την μελέτη θεατρικών έργων.

Όσον αφορά τον κινηματογράφο αναλύεται η υποδοχή που είχε στον Ελληνικό χώρο αλλά και η παραγωγική διαδικασία τόσο κατά την προπολεμική περίοδο όσο και την μεταπολεμική όπου ενηλικιώθηκε και βγήκε έξω από τα ελληνικά σύνορα με δημιουργούς όπως ο Κακογιάννης, ο Κούνδουρος, ο Τζαβέλλας, αλλά και οι νεότεροι όπως ο Αγγελόπουλος, ο Βούλγαρης, ο Παναγιωτόπουλος κ.α. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε περιόδου αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε δημιουργού καθώς και η διαχρονική πορεία της σχέσης με το κοινό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ44, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση:

 • να αξιολογούν και να αναλύουν συνολικά τις ειδολογικές ιδιαιτερότητες και θεμελιακές έννοιες των διδασκομένων αντικειμένων
 • να περιγράφουν την ιστορική τους εξέλιξη
 • να χειρίζονται τα υπό εξέταση αντικείμενα (όπως και τη σχετική βιβλιογραφία) με τρόπο κριτικό και πρωτότυπο
 • να εντοπίζουν και να αναδεικνύουν μέσα σε αυτά το καίριο και ουσιώδες
 • να συγκρίνουν και να αναλύουν διαφορετικές περιόδους των υπό εξέταση αντικειμένων
 • να συγκρίνουν και να αναλύουν τα δύο αντικείμενα (ομοιότητες, διαφορές, αλληλοεπιδράσεις, κλπ.).
 • να αντιλαμβάνονται και να αναλύουν με επάρκεια τις βασικές διαφορές/ομοιότητες ανάμεσα σε έννοιες όπως δράμα/θέατρο/παράσταση/περφόρμανς, καθώς και τις διαφορές/ομοιότητες ανάμεσα σε έννοιες όπως παράσταση/αναπαράσταση, εικόνα/ζωντανή παρουσία, τέχνη/τεχνολογία
 • να συγκρίνουν και να αναλύουν με βάση κριτήρια αισθητικά και κοινωνιολογικά
 • να συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον
 • να έχουν βιωματική επαφή με το αντικείμενο (μετάβαση στο θέατρο/κινηματογράφο και παρακολούθηση παραστάσεων και ταινιών)
 • να γνωρίζουν πώς οι θεσμοί μπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα (επιχορηγήσεις, παρεμβάσεις, πρακτικές)
 • να συζητούν, με βάση τις γνώσεις που απέκτησαν, όρους όπως λαϊκή και υψηλή καλλιτεχνία, υψηλό και λαϊκό γούστο
 • να συνθέτουν μια γραπτή εργασία που να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, ενημερωμένη και καλά συγκροτημένη.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το νεότερο θέατρο μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
 • Ο ελληνικός κινηματογράφος

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

 

ΕΛΠ45: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΩΣ ΤΟ 18Ο ΑΙΩΝΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΛΠ45 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Γενικών Γνώσεων (ΓΓ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές βασικές γνώσεις για τα έργα και τους δημιουργούς της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις απαρχές της ως τον 19ο αιώνα και την ίδρυση του ελληνικού κράτους. H μακρά αυτή περίοδος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις ποικίλες πολιτισμικές διεργασίες που συντελέστηκαν στον ελληνόφωνο χώρο αλλά και για τους ευρύτερους ιδεολογικούς και αισθητικούς προσανατολισμούς του υπόδουλου Nέου Eλληνισμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΕΛΠ 45, οι φοιτήτριες/τές:

 • θα γνωρίζουν τα βασικά στάδια της ιστορικής εξέλιξης της πρώιμης νεοελληνικής γραμματείας και λογοτεχνίας από τις απαρχές της (12ος αι.) ως και την περίοδο του Διαφωτισμού.
 • θα γνωρίζουν τα βασικά μορφικά, θεματικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της υστεροβυζαντινής λογοτεχνίας γραμμένης σε δημώδη γλώσσα, της λογοτεχνίας της Αναγέννησης σε ιδιωματική γλώσσα (κρητική, κυπριακή, επτανησιακή) και του Διαφωτισμού (πεζογραφία, φαναριώτικη ποίηση, δημοτικό τραγούδι).
 • θα μπορούν να εντάξουν ένα λογοτεχνικό έργο στο ιστορικό και το πολιτισμικό του περιβάλλον με βάση τη γλώσσα, τη μορφή και τα ιδιαίτερα τεχνοτροπικά και θεματικά του γνωρίσματα.
 • θα μπορούν να συνδυάζουν το λογοτεχνικό με το ευρύτερο πολιτισμικό φαινόμενο στους αιώνες που προηγήθηκαν της ίδρυσης του ελληνικού κράτους.
 • θα μπορούν να αναγνωρίσουν τις βυζαντινές, ανατολικές και δυτικές (ευρωπαϊκές) καταβολές της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και την ιδιαίτερη υπόστασή της.

Οι φοιτητές:

 • θα αποκτήσουν ικανότητα κατανόησης και κριτικής ανάγνωσης των έργων που συγκροτούν την πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία και γνώση της συμβολής τους στη διαμόρφωση του νεοελληνικού πολιτισμού και στην αποκρυστάλλωση της νεοελληνικής συνείδησης.
 • θα μπορούν να συνθέτουν μια γραπτή εργασία με ευμέθοδο τρόπο και να παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους από την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων μιας άλλης, αν και κοντινής, εποχής και από την προσεκτική μελέτη της σχετικής βασικής βιβλιογραφίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Στο μεταίχμιο των νεότερων χρόνων: Ηθική, ερωτική ποίηση, σάτιρες, όνειρα
 • Η λογοτεχνία του φραγκοκρατούμενου ελληνισμού: Επτάνησα, Κύπρος, Κρητική λογοτεχνία
 • Από την πτώση της Κρήτης ως την ελληνική επανάσταση (1669 – 1821): Διασπορά, Επτάνησα, Φαναριώτες, ο νεοελληνικός διαφωτισμός, το δημοτικό τραγούδι

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Θεματικές Ενότητες

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο